Dzieje każdego kraju to ważny element nie tylko historii, ale również tożsamości narodowej. Polska - w przeciwieństwie do wielu innych krajów w Europie – powstała na przestrzeni VII i VIII wieku. Założycielem państwa było plemię, jakie osiedliło się na terytoriach położonych między rzekami Bug i Odra. Nazwa państwa wywodzi się od nazwy wspomnianego plemienia – Polan. Jednakże ciekawostką jest, iż nazwa Polska pojawiła się oficjalnie dopiero w XI wieku. Najważniejszym wydarzeniem w dziejach nowo powstałego państwa było przyjęcie chrztu przez Mieszka I, a miał on miejsce w roku 966. Dodatkowymi aspektami, jakie często znajdują się w historii było prowadzenie wojen, jakie miały na celu poszerzenie granic państwa polskiego. Najsłynniejszą dynastią, która rządziła państwem polskim byli Piastowie.